Skip to main content

Aktivitet në diten botërore të ujit.

22 Marsi është Dita Botërore e Ujit💧. Rëndësia e ujit është jetike. Por sfidat për menaxhimin dhe kursimin e ujit janë të mëdha. Edukimi i fëmijëve për rëndësinë e ujit 💧është mënyra më e mirë që në të ardhmen të kemi një mirëmenaxhim të tij. Prandaj ne e nisim qe nga fëmijët, që në gjenezë. Në këtë kuadër kemi organizuar disa aktivitete me fëmijët e shkollës 9 vjeçare “Xhevdet Doda” dhe fëmijët e kopshtit “Eleni Kola”. Falenderojmë për mbështjetjen për realizimin e këtij aktiviteti GIZ Albania 🇩🇪, SHUKALB, drejtoreshën e shkollës Lindita Kaja, drejtoreshën e kopshtit Eglantina Përkola dhe mësuesen e bio-kimisë Albana Balla që në bashkëpunim me nxënësit realizuar disa nga punimet më të bukura me tematikë “Uji”. Çtë mbjellësh sot, do korrësh mot. Le të mbjellim një të ardhme më të mirë me fëmjët tanë, për fëmijët tanë!💧

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.