Skip to main content

Sistemim i rrjetit të ujësjellesit të lagjies Gjeologu dhe Minatori Bashkia Bulqize !

Image removed.𝘓𝘪𝘥𝘩𝘫𝘢, 𝘴𝘪 𝘥𝘩𝘦 ç𝘥𝘰 𝘯𝘥ë𝘳𝘩𝘺𝘳𝘫𝘦 𝘵𝘫𝘦𝘵ë𝘳 𝘦 𝘣ë𝘳ë 𝘱𝘢 𝘭𝘦𝘫𝘦 𝘯ë 𝘳𝘳𝘫𝘦𝘵𝘪𝘯 𝘦 𝘶𝘫ë𝘴𝘫𝘦𝘭𝘭ë𝘴𝘪𝘵, 𝘱ë𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘳𝘫𝘦𝘯 𝘦 𝘶𝘫𝘪𝘵 𝘵ë 𝘱𝘪𝘫𝘴𝘩ë𝘮, 𝘱ë𝘳𝘣ë𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘥ë𝘳𝘷𝘢𝘫𝘵𝘫𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦.

Prej dy ditësh, grupet e punës kanë zbritur në terren për verifikimin e lidhjeve të jashtëligjshme, shpërdorimin dhe mos faturimin e ujit të pijshëm në lagjet 𝙂𝙟𝙚𝙤𝙡𝙤𝙜𝙪 & 𝙈𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞.Image removed.

Image removed.Teksa u bë ndërprerja e këtyre lidhjeve të paligjshme nga tubacioni kryesor, 𝘬𝘺 𝘢𝘬𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘴𝘩𝘵𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵 𝘯ë 𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘲𝘺𝘵𝘦𝘵𝘪𝘯.

Ndërhyrja jonë synon përmirësimin e furnizimit me ujë për të gjithë qytetarët tanë. Kërkojmë bashkëpunimin e qytetarëve për të raportuar çdo problematikë apo rast të abuzimit me ujin e pijshëm.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.