Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Dibër realizon largimin e ujrave të ndotura nëpërmjët 1 sistemi me rredhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej 26 km. Shërbimi I kanalizimeve I ofrohet rreth 12,7 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 4,256 klientë të cilët janë vetëm në qytet. Në fshat nuk ofrohet fare ky shërbim për mungesë të infrastrukturës.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.