Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

BE financon asistencën teknike për Projektin e Menaxhimit të Ujërave të Zeza të Durrësit në Shqipëri

Projekti i Asistencës Teknike WBIF për Menaxhimin e Ujërave të Zeza në Durrës u lançua më 25 maj në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë, duke përfshirë Ujësjellës Kanalizime Durrës, Agjencinë…

Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7 dhe nr. 10

Objekti 8: Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7, rruga “P.Rilindjes”,“Isuf Molla”, “Afërdita” dhe lagjja nr.10 rruga“L.Lirisë”, ”Horizonti I Kaltër”, “Akropoli” Dhe ”Pompeu”,…

Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj.Adm Sukth

Objekti 5: ”Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durrës”, me një vlerë prej 8.69 mln lekë, që përfshin ndërtimin e:  1443 ml rrjet ujesjellesi Ø50-Ø90 19…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Ju nevojitet një përgjigje?

    Njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga stafi ose specialist te autorizuar nga SH.A UK.Kostot mbulohen nga klienti.

    Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet dhe paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK per veprimet e metejshme.Lidhja e re kryhet nga personeli i autorizuar nga SH.A UK.

    Nese konstatoni se bllokimi eshte brenda prones suaj kontaktoni nje hidraulik privat.Nese bllokimi eshte mbas lidhjes se baneses,njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.Shpenzimet mbulohen nga SH.A UK.

    Kontrata eshte e lidhur me piken e lidhjes.Per pasoje kontrata nuk mund te transferohet.

    Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin e meparshem.Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te SH.A UK dhe te kryeni procedurat e nevojshme per ndryshimin e emerit te kontrates duke paraqitur dokumentacionin e nevojshem.Ndryshimi kryet vetem kur klienti i ka shlyer te gjitha detyrimet.


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.