Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

BE financon asistencën teknike për Projektin e Menaxhimit të Ujërave të Zeza të Durrësit në Shqipëri

July 1, 2022

Projekti i Asistencës Teknike WBIF për Menaxhimin e Ujërave të Zeza në Durrës u lançua më 25 maj në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë, duke përfshirë Ujësjellës Kanalizime Durrës, Agjencinë…

Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7 dhe nr. 10

July 11, 2019

Objekti 8: Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7, rruga “P.Rilindjes”,“Isuf Molla”, “Afërdita” dhe lagjja nr.10 rruga“L.Lirisë”, ”Horizonti I Kaltër”, “Akropoli” Dhe ”Pompeu”,  …

Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj.Adm Sukth

July 11, 2019

Objekti 5: ”Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durrës”, me një vlerë prej 8.69 mln lekë, që përfshin ndërtimin e:  1443 ml rrjet ujesjellesi Ø50-Ø90 19 puseta…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

COVID-19

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka prova që virusi COVID-19 transmetohet nga uji i pijshëm, e po ashtu nuk ka prova që ai transmetohet përmes sistemeve të ujërave të ndotura.
Kur shpërthimi i kësaj sëmundjeje infektive po rrezikon shëndetin e njerëzve, shërbimet e ujësjellës-kanalizimeve luajnë një rol jetik për t’u siguruar qytetarëve funksionimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, duke marrë masat e duhura për parandalimin e transmetimit të virusit COVID-19 nga njeriu tek njeriu.

 

Cilësia e Ujit në kohën e COVID-19

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.