Skip to main content

Lajme

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

UKD njofton mënyrën e pagesës dhe orarin e ri të funksionimit të arkave dhe shërbimit të klientit

Faturat e ujit të pijshëm mund të paguhen  pranë arkave të UKD-së, zyrave të Postës Shqipëtare dhe në institucione financiare si degët e bankave të nivelit të dytë, pikat e Union Net (Western Union

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit.

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit.

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

NJOFTIM FITUESI

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit.

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

Publikimi I rezultatatit per perzgjedhjen e fazes se pare te konkurimit.

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

     

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.