Skip to main content

"Te ky numër 0689344299 në whatsApp mund të dërgoni ankesat tuaja

"Te ky numër 0689344299 në whatsApp mund të dërgoni ankesat tuaja për problematika
të llojeve të ndryshme që lidhen me furnizimin me ujë të pijshëm apo kanalizimet
e ujërave të ndotura. Ju mund të shkruani një tekst, të dërgoni foto ose video,
por nuk mund të telefononi. Gjithçka që ju do të dërgoni do të ketë reagimin tonë
në një kohë sa më të shpejtë!"

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.