Skip to main content

Mënyra si të Paguani

Faturat e ujit të pijshëm mund të paguhen  pranë arkave të UKD-së, zyrave të Postës Shqipëtare dhe në institucione financiare si degët e bankave të nivelit të dytë, pikat e Union Net (Western Union), Ak Invest (Moneygram) dhe Easypay.

Ujësjellës Kanalizime Sh.a Durrës njofton klientët e saj se fatura e konsumit mujor si dhe faturat e parapambetura mund të paguhen pa patur nevojën e faturës (vetëm me nr. kontrate) në të gjitha pikat e arkave te UKD-se si edhe zyrave të Postës Shqiptare dhe pikat e Union Net (Western Union), Ak Invest (Moneygram) e Easypay ne te gjithe Shqiperine.


Vendodhja e arkave të shoqërisë:

  1. Arka prane zyrave qëndrore UKD, Durrës
  2. Arka në Rrugën Kumini,Durres
  3. Arka në Rrugën Kristaq Rama (ish Elektriku) ,Durrës
  4. Arka në Rrugën Egnatia (rruga e re ne krah të Portit Detar) zyra e OSHEE,Durrës
  5. Arka qëndër Shijak
  6. Arka panë njësise administrative Sukth
  7. Arka panë njësise administrative Ishem
  8. Arka qëndër Manez

Fatura mund të paguhet në çdo bankë, në këta numra llogarie

# Banka Numri i llogarisë bankare
1. Raiffeisen Bank 0200000505
2. Credins Bank 00000010517
3. Procredit Bank 20-062925-00-01
4. B.K.T 404000542
5. FIBANK AL75 2151 2025 ALL1 0000 0011 5502
6. Intesa San Paolo 52000930701
7. Union 120101683030117
8. Tirana Bank 0300-300038-100
9. Alpha AL62902122170211230005493096
10. Abi Bank AL19210120990000000000197247
11. OTP Bank 00000039507
  • Orari i veprimeve, e Hënë - e Premte, 08:00 - 16:00
  • Orari i arkave, e Hënë - e Shtunë, 08:00 - 19:00

Konsumatorë në zonën e fshatit mos paguani faturat e ujit me lekë në dorë tek faturistët e këtyre zonave.

Konsumatorë: Në rast mospagimi të faturës brenda datës 28 të muajit passardhës, do t'ju ndërpritet shërbimi i furnizimit me ujë dhe kanalizime nga UKD sha. Në rast rilidhje në mënyrë abuzive do të ndiqen procedurat ligjore, në bashkëpunim me organet përkatëse.

"Te ky numër 0689344299 në whatsApp mund të dërgoni ankesat tuaja për problematika
të llojeve të ndryshme që lidhen me furnizimin me ujë të pijshëm apo kanalizimet
e ujërave të ndotura. Ju mund të shkruani një tekst, të dërgoni foto ose video,
por nuk mund të telefononi. Gjithçka që ju do të dërgoni do të ketë reagimin tonë
në një kohë sa më të shpejtë!"

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.