Skip to main content

Mënyra si të Paguani

Faturat e ujit të pijshëm mund të paguhen vetëm pranë arkave të UKD-së, zyrave të Postës Shqiptare, ose në çdo degë të bankave të nivelit të dytë.

Fatura mund të paguhet në çdo bankë, në këta numra llogarie

# Banka Numri i llogarisë bankare
1. Raiffeisen Bank 0200000505
2. Credins Bank 00000010517
3. Procredit Bank 20-062925-00-01
4. B.K.T 404000542
5. NBG 11907710000015
6. Intesa San Paolo 52000930701
7. Union 120101683030117
8. Tirana Bank 0300-300038-100
9. Alpha AL62902122170211230005493096
10. Credite Agicole AL19210120990000000000197247
11. Banka Popullore 00000039507

 

Ujësjellës Kanalizime Sh.a Durrës njofton klientët e saj se fatura e konsumit mujor si dhe faturat e parapambetura mund të paguhen në të gjitha pikat e Unionnet - Western Union në të gjithe vendin.
Ky shërbim ju mundëson:

  • Orari i veprimeve, e Hënë - e Dielë, 08:00 - 20:00
  • Informim mbi vlerën e detyrimit (në rast mospasje të faturës)
  • Dokumentim i pagesës
  • Kalim i pagesës në kohe reale në sistemin e UKD Sh.a

Konsumatorë në zonën e fshatit mos paguani faturat e ujit me lekë në dorë tek faturistët e këtyre zonave.

Konsumatorë: Në rast mospagimi të faturës brenda datës 28 të muajit passardhës, do t'ju ndërpritet shërbimi i furnizimit me ujë dhe kanalizime nga UKD sha. Në rast rilidhje në mënyrë abuzive do të ndiqen procedurat ligjore, në bashkëpunim me organet përkatëse.

     

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.