Skip to main content

Ndërtim kanali i ujërave të ndotura Lagjja nr.14 Shkozet

Objekti 1: ”Ndërtim kanali i ujërave të ndotura Lagjja nr.14 Shkozet pranë Shkollës së Mesme “Beqir Çela”, dhe pranë Bazilikës “Shën Mëhillit” Arapaj, Durrës”, me një vlerë prej 14.25 mln lekë që përfshin rikonstruksionin e rrjetit të kanalizimit të zonës, që përfshin ndërtimin e:

1.    517 ml rrjet kanalizimi, Ø1000, Ø315
2.    20 puseta kontrolli

Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi
Vlera
14 250 000 lekë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.