Skip to main content

Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7 dhe nr. 10

Objekti 8: Ndërtim rrjeti kanalizimi i ujërave të ndotura lagjja nr.7, rruga “P.Rilindjes”,“Isuf Molla”, “Afërdita” dhe lagjja nr.10 rruga“L.Lirisë”, ”Horizonti I Kaltër”, “Akropoli” Dhe ”Pompeu”,  Bashkia Durrës”, me një vlerë prej 11,07 mln lekë që përfshin ndërtimin e:

  1. 1908 ml rrjet kanalizimi Ø200, Ø250, Ø315
  2. 92 puseta kontrolli
Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi
Vlera
11 070 000 lekë
Financuesi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.