Skip to main content

Pyetje - Përgjigje

  Njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga stafi ose specialist te autorizuar nga SH.A UK.Kostot mbulohen nga klienti.

  Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet dhe paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK per veprimet e metejshme.Lidhja e re kryhet nga personeli i autorizuar nga SH.A UK.

  Nese konstatoni se bllokimi eshte brenda prones suaj kontaktoni nje hidraulik privat.Nese bllokimi eshte mbas lidhjes se baneses,njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.Shpenzimet mbulohen nga SH.A UK.

  Kontrata eshte e lidhur me piken e lidhjes.Per pasoje kontrata nuk mund te transferohet.

  Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin e meparshem.Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te SH.A UK dhe te kryeni procedurat e nevojshme per ndryshimin e emerit te kontrates duke paraqitur dokumentacionin e nevojshem.Ndryshimi kryet vetem kur klienti i ka shlyer te gjitha detyrimet.

  Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin.Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te SH.A Uk perpara se te beni kontraten e qerase.

  Jo! Kontrata konsumatore nuk e lejon kete gje.Cdo klient duhet te kete lidhjen te shoqeruar me kontraten e tij me SH.A UK.

  Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet dhe paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A Uk per veprimet e metejshme.Lidhja e re kryet vetem nga personeli i autorizuar nga SH.A UK.

  Njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Kerkesa duhet te behet brenda 15 diteve nga leshimi i fatures.

  Njoftoni SH.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB ose paraqituni prane zyres konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.Kostot mbulohen nga klienti.

  Njoftoni SH.A UK nepermjet kerkesen ne faqen WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.Kostot mbulohen nga klienti.

  Per te gjitha rrjedhjet para matesit eshte pergjegjese SH.A UK.Lutemi njoftoni  SH.UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB,ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK .Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SHA UK.

  Per cdo rrjedhje pas matesit kontrata percakton qe Sh.A UK nuk eshte pergjegjese.Klienti duhet ta zgjidhe ne menyre private.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.

  Ndaloni urgjentisht perdorimin e ujit per konsum dhe njoftoni ne faqen WEB.Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK Rrogozhine.

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur plotesisht.Nese po,ateher konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.a UK ne faqen e internetit .Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konsumatorit te UK Sh.A Rrogozhine.

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur.Nese po,atehere konsulto me orarin e furnizimit te paraqitur nga SH.A Uk ne faqen e internetit.Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konsumatorit Sh.a UK

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.