Skip to main content

Tarifat

Tarifat për lidhjen me rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve si më poshtë:

 

# Godina mbi 5-kate Banesa Subjekte Private
  Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 210 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 19 500 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 30 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 240 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 34 500 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 60 000 lek
  Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 168 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 15 600 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 27 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 204 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 27 600 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 48 000 lek
  Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 225 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 31 500 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 33 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 270 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 46 500 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 75 000 lek
  Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 180 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 25 200 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 30 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 222 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 37 200 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 60 000 lek
    Furnzim nga kasete shperndarese, me kanalizim  
1.   Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 8 700 lek  
    Furnzim nga kasete shperndarese, pa kanalizim  
1.   Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 6 960 lek  

 

Tarifat për hapjen e kontratës si dhe shërbimet, që ofrohen nga Sektori i Shërbimit ndaj Konsumatorit, si më poshtë:

 

# Shërbimi  Tarifa
1. Kontratë familjare 9 000 lek
2. Kontratë private 15 000 lek
3. Ndryshim emri 300 lek
4. Mbyllje kontrate 2 000 lek
5. Azhornim rrjeti Ujësjellës - Kanalizime 10 000 lek
6. Vërtetim leje - shfrytëzimi 6 000 lek
7. Leje shesh ndërtimi 22 000 lek

 

Tarifat e matësave me kolaudim:

 

# Matësi Çmimi i shitjes me kolaudim
1. Kontator uji 1/2" 3 500 lek
2. Matës uji 1/2" të shkurtër 16A 3 500 lek
3. Matës uji 3/4" 3 500 lek
4. Matës uji 1" 16 260 lek
5. Matës uji 1 e 1/2" 19 212 lek
6. Matës uji 2" 28 068 lek
7. Matës uji Ø 100 53 160 lek
8. Matës uji 1 e1/4" 20 284 lek
9. Matës uji 1" 17 940 lek
10. Matës uji Ø 80 16 At 43 010 lek
11. Matës fushë i thatë 2" 37 765 lek
12. Matës uji Ø 100 16 At 52 234 lek
13. Matës uji 3/4" 3 500 lek
14. Kontator uji 3/4" 3 500 lek
15. Sahat kinez 1 e 1/4" 18 917 lek

 

     

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.