Skip to main content

Tarifat

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

 

Tarifat për lidhjen me rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve si më poshtë:

 

# Godina mbi 5-kate Banesa Subjekte Private
  Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, me kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 210 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 19 500 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 30 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 240 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 34 500 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 60 000 lek
  Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim Furnizim nga Tubacion PE, pa kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 168 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 15 600 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 27 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 204 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 27 600 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 48 000 lek
  Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, me kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 225 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 31 500 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 33 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 270 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 46 500 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 75 000 lek
  Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim Furnzim nga Tubacion G/CE, pa kanalizim
1. Lidhje me tubacion Ø 63 mm - 180 000 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 25 200 lek Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 30 000 lek
2. Lidhje me tubacion Ø 75 mm - 222 000 lek Lidhje me tubacion Ø 32 mm - 37 200 lek Lidhje me tubacion Ø 32,50 mm - 60 000 lek
    Furnzim nga kasete shperndarese, me kanalizim  
1.   Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 8 700 lek  
    Furnzim nga kasete shperndarese, pa kanalizim  
1.   Lidhje me tubacion Ø 20,25 mm - 6 960 lek  

 

Tarifat për hapjen e kontratës si dhe shërbimet, që ofrohen nga Sektori i Shërbimit ndaj Konsumatorit, si më poshtë:

 

# Shërbimi  Tarifa
1. Kontratë familjare 9 000 lek
2. Kontratë private 15 000 lek
3. Ndryshim emri 300 lek
4. Mbyllje kontrate 2 000 lek
5. Azhornim rrjeti Ujësjellës - Kanalizime 10 000 lek
6. Vërtetim leje - shfrytëzimi 6 000 lek
7. Leje shesh ndërtimi 22 000 lek

 

Tarifat e matësave me kolaudim:

 

# Matësi Çmimi i shitjes me kolaudim
1. Kontator uji 1/2" 3 500 lek
2. Matës uji 1/2" të shkurtër 16A 3 500 lek
3. Matës uji 3/4" 3 500 lek
4. Matës uji 1" 16 260 lek
5. Matës uji 1 e 1/2" 19 212 lek
6. Matës uji 2" 28 068 lek
7. Matës uji Ø 100 53 160 lek
8. Matës uji 1 e1/4" 20 284 lek
9. Matës uji 1" 17 940 lek
10. Matës uji Ø 80 16 At 43 010 lek
11. Matës fushë i thatë 2" 37 765 lek
12. Matës uji Ø 100 16 At 52 234 lek
13. Matës uji 3/4" 3 500 lek
14. Kontator uji 3/4" 3 500 lek
15. Sahat kinez 1 e 1/4" 18 917 lek

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Krujë:

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë (Lekë/mᶾ)

Tarifë Volumetrike për KUN   (Lekë/mᶾ)

Tarifë Fikse
(Lekë/klient/muaj)

Klientë Familjarë

35

8

100

Klientë Publik

80

12

200

Klientë Privat

100

12

200

 

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Kavajë

 

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë (Lekë/mᶾ)

Tarifë Volumetrike për KUN   (Lekë/mᶾ)

 

Tarifë Fikse

(Lekë/muaj)

Konsumatorë Familjarë

38

15

100

Konsumatorë Publik

80

20

100

Konsumatorë Privat

100

20

100

Shitje uji me shumicë

29,8

 

 

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime, për Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë:

 

Kategoritë e Klientëve

Tarifë Volumetrike për Furnizim me Ujë 
(Lekë/mᶾ)

Tarifë Volumetrike për KUN
(Lekë/mᶾ)

 

Tarifë Fikse
(Lekë/klient/muaj)

Klientë Familjarë

48

10

50

Klientë Publik

90

12

100

Klientë Privat

100

12

100

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.