Skip to main content

Ndryshim emri

1.

Si funksionon?

Duhet të jenë paguar të gjitha detyrimet e faturave të ujit të pijshëm para se të filloj procedura për ndryshim emri.

Dokumentacioni për aplikim:

  1. ID Letërnjoftim aplikuesi/subjekti.
  2. Librez uji ekzistuese.
  3. Kontratë Shitje e Pronës  Noteriale/ Çertifikat Pronësie.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.