Skip to main content

MBROJENI UJIN E PIJSHËM

MBROJENI UJIN E PIJSHËM 

Uji është thelbi i jetës, secili nga ne ka përgjegjësi për ujin pasi të gjithë jemi përdorues të tij. Kjo do të thotë se të gjithë duhet ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë nga ndotja.

Konsumoni ujin e rrjetit

Përdoreni për nevojat tuaja

Kujdesuni, MOS e KEQPËRDORNI

#ujiështëjetë

#kujdesuni

#bashkëpunoni_me_ukc

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.