Skip to main content

Njoftim për lidhje kontratash në Nj.A. Mollas

Njoftim për lidhje kontratash në Nj.A. Mollas.

Ju lutemi të gjithë banorëve të Njësisë Administrative Mollas të paraqiteni në zyrën e Marrëdhenieve me Konsumatorin e cila ndodhet pranë zyrave të Njësisë Administrative Mollas për lidhjen e kontratave me Ujësjellës Kanalizime Cërrik.

Për konsumatorët të cilët furnizohen me ujë të pijshëm dhe nuk kanë lidhur akoma kontratë me UKC do të merren masa administrative.

Faleminderit për mirkuptimin!

Tregohuni_të_përgjegjshëm

bashkëpunoni_me_ne

UKC_punon_për_ju

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.