Skip to main content

ST LUMI

Të ndihmojmë individët të rrisin kapacitetet e funksionimit shoqëror e të jetojnë një jetë me dinjitet dhe mirëqenie , do të jetë gjithmonë prioritet në punën tonë çdo ditë, në interesin më të lartë të tyre!

UKC Çdo Ditë Në Punë

GIZ ALBANIA

Video from youtube
Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.