Skip to main content

Pyetje - Përgjigje

  Nese Konstatoni se bllokimi eshte brenda prones suaj kontaktoni nje hidraulik privat. Nese bllokimi eshte mbas lidhjes se baneses, njoftoni Sh.A UK Elbasan nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. +355 6750 36005, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK Elbasan.

  Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje punonjes i Sh.A UK Elbasan.

  Shpenzimet mbulohen nga Sh.A UK Elbasan.

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. +3556750 36 005, ose paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbsan

  Kerkesa duhet te behet brenda 15 diteve nga leshimi i fatures.

  Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet ose telefonit nr. 355 67 50 36005 dhe paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan per veprimet e metejshme.

  Lidhja e re kryet vetem nga personeli i autorizuar nga Sh.A UK

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. 355 67 50 36005, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK.

  Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik i Sh.A UK Elbasan.

  Kostot mbulohen nga Klienti.

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur plotesisht. Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk Elbasan ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr 355 67 50 3600 Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur.

  Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk Elbasan ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr.+355 67 50 36005.

  Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur.

  Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk Elbasan ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr.+355 67 50 36005.

  Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.