Skip to main content

Kërkesa

Jeni i ri në qytet? Keni levizur në një qytet tjeter? Keni pyetje të tjera për shërbimet tona? Ju lutem të plotësoni formularin më poshtë që të na kontaktoni. Ne do ta trajtojmë kërkesën tuaj me prioritet dhe do t’ju njoftojmë përkatësisht. Në mënyrë që t’ju kontaktojmë, është shumë e rëndësishme që të plotësoni saktë të dhënat tuaja
Gjinia

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.