Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Fushë Arrëz largimin e ujrave të ndotura e realizon nëpërmjet 1 sistemi me rrjedhje të lirë. Shërbimi I kanalizimeve u ofrohet rreth 1,700 banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 620 klientë të cilët janë në qytet.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.