Skip to main content

Mënyra si të Paguani

Çdo qytetar, abonent i Ujësjellës-Kanalizimeve Himarë Sh.A.,mund të paguaj Faturën e Ujit:

1.Pranë qendrave të pagesave të UKH Sh.A.

  • Godina e Pallatit të Sportit "Petro Ruci", Himarë, kati i I
  • Qëndra Administrative Lukovë" 

2.Bankave:

  • Alpha Bank në llogarinë me emër Ujësjellësi Himarë Sh.A. me nr. llogarie 003833606 dhe IBAN AL49902265404271250000585159 
  • Raiffeisen Bank në llogarinë me emër Ujësjellës-Kanalizim  me nr. llogarie 0001341617 dhe IBAN AL84202260240000000001341617

3.Në palët e treta:

  • Pranë çdo pike Easy-Pay 
  • Zyrave të Postës Shqiptare në të gjithë Republikën e Shqipërisë
  • Pikave të Unionit Financiar 
  • Pikave të Western Union
  • Money Gram -AK INVEST

 

UKH Sh.A. në bashkëpunim me KreatX Sh.P.K na jep mundësinë që të shikojmë Faturën e Ujit online në portalin Selfcare UKH.Flare i cili do jetë në dispozicionin tuaj duke klikuar linkun e mëposhtëm:

http://selfcare.ukh.flare.al/

Pasi te klikoni linkun do të vendosni si username dhe password numrin e kontratës që keni lidhur me Ujësjellës Kanalizime Himarë Sh.A. ( Numrin e keni te libreza e ujit, te seksioni që thotë Kontrata ___________)

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.