Skip to main content

Pyetje - Përgjigje

  Njoftoni Sh.A. U.K. nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440 ose paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga stafi ose specialistë të autorizuar nga Sh.A. U.K. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Informohuni paraprakisht në faqen WEB në lidhje me dokumentacionin që ju nevojitet ose telefononi në nr.0693933440, më pas paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. U.K. për veprimet e mëtejshme. Lidhja e re kryhet vetëm nga personeli i autorizuar nga Sh.A. U.K.

  Nëse konstatoni se bllokimi është brenda pronës suaj kontaktoni një hidraulik privat. Nëse bllokimi është mbas lidhjes së banesës, njoftoni Sh.A. U.K. nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440 ose paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A.U.K. Shpenzimet mbulohen nga Sh.A. U.K.

  Kontrata është e lidhur me pikën e lidhjes. Për pasojë kontrata nuk mund të transferohet.

  Kontrata e ujit është e lidhur me pronarin e pronës/apartamentit. Jeni të lutur që të merrni një informacion të hollësishëm pranë zyrave të Sh.A. UK përpara se të bëni kontratën e qerasë.

  Kontrata e ujit është e lidhur me pronarin e mëparshëm. Jeni të lutur që të merrni një informacion të hollësishëm pranë zyrave të Sh.A. UK dhe të kryeni procedurat e nevojshme për ndryshimin e emrit të kontratës duke paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Ndryshimi kryhet vetëm kur klienti ka shlyer gjithë detyrimet.

  Jo! Kontrata konsumatore nuk e lejon këtë gjë. Çdo klient duhet të ketë lidhjen të shoqëruar me kontratën e tij me Sh.A. UK.

  Informohuni paraprakisht në faqen WEB në lidhje me dokumentacionin që ju nevojitet ose telefononi në nr.0693933440. Paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK për veprimet e mëtejshme. Lidhja e re kryhet vetëm nga personeli i autorizuar nga Sh.A. UK.

  Njoftoni Sh.A. UK nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440 ose paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A UK. Kërkesa duhet të bëhet brenda 15 ditëve nga lëshimi i faturës.

  Njoftoni Sh.A. UK nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440, ose paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A. UK. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Njoftoni Sh.A. UK nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440 ose paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A. UK. Kostot mbulohen nga Klienti.

  Për të gjitha rrjedhjet para matësit është përgjegjëse Sh.A. UK. Lutemi të njoftoni Sh.A. UK nëpërmjet kërkesës në faqen WEB, me telefon në nr. 0693933440, ose paraqituni  pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. UK. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A. UK.

  Për çdo rrjedhje pas matësit kontrata përcakton që Sh.A. U.K. nuk është përgjegjëse. Klienti duhet ta zgjidh në mënyrë private. Të gjitha shërbimet në këtë rast kryhen vetëm nga një hidraulik punonjës ose i autorizuar nga Sh.A. UK.

  Ndaloni urgjentisht përdorimin e ujit për konsum dhe njoftoni në faqen WEB ose në numrin e telefonit 0693933440. Për çdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. U.K.

  Kontrollo saraçineskën nëse është e hapur plotësisht. Nëse po, atëherë konsultohu me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A. U.K. në faqen e internetit ose në numrin e telefonit nr.0693933440. Për çdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. U.K.

  Kontrollo saraçineskën nëse është e hapur. Nëse po, atëherë konsultohu me orarin e furnizimit të paraqitur nga Sh.A. UK në faqen e internetit ose në numrin e telefonit nr.0693933440. Për çdo sqarim më të hollësishëm paraqituni pranë zyrës së konsumatorit të Sh.A. U.K.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.