Skip to main content

Zgjidhje e defektit të shfaqur në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm, në fshatin Baban të Bashkisë Devoll

Të jemi të angazhuar makimalisht për të zgjidhur defektet dhe për t’iu shërbyer me përkushtim dhe profesionalizëm qytetarëve, është misioni i punës sonë të përditshme.

Aktualisht, përfunduam me sukses riparimin e defektit të ndodhur në rrjetin e furnizimit me ujë, në fshatin Baban të Bashkisë Devoll. 

Si rezultat, u bë i mundur zëvendësimi i tubacionit të dëmtuar, duke shmangur humbjen e ujit, për ta kthyer linjën e furnizimit në funksion të plotë.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.