Skip to main content

Mënyra si të Paguani

  1. Pagesat në arkat e UKKO. në Zmk.
  2. Arka në 5 Njesi Administrative, Voskopojë, Bulgarec, Voskop, Mollaj, dhe Vithkuq
  3. Me disa Banka , BKT, PROCREDIT dhe Intesa San Paolo
  4. Si dhe pagesat me agjensite financiare : Wester Union, Ak Invest, Easy Pay, si dhe posta Shqiptare
       
    IBAN nr llogarise 
  BKT  AL1820541066000666CLPBCLALL0 406000666CLPBCLALL
  RAIFFAISEN BANK AL09202410030000000500000644 0500000644
  PROCREDIT BANK AL24209415070000510067620101 510067620101
  INTESA SAN PAOLO BANK AL47208410670000072400731101 72400731101
  CREDINS BANK  AL04212411090000000000051287 00000051287
  UNION BANK AL14214411030410112710030112 410112710030112
  ALFA BANK AL42902411270121230003005875  902012123000300587
  ABI BANK AL09210412600000000001983877 001983877
  OTP BANK AL78213410100000000001265632 00001265632
  TIRANA BANK  AL74206410180000500383104100   0500383104100

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.