Skip to main content

2020 - Ndërtimi i ujësjellësave për Njësitë Administrative Floq, Dërsnik, Vinçan, Porodinë dhe Gjonomadh

U finalizua investimi prej 31 milionë lekësh, për ndërtimin e ujësjellësave që do të furnizojnë me ujë të pijshëm Njësitë Administrative Floq, Dërsnik, Vinçan, Porodinë dhe Gjonomadh.

Ky investim i kryer nga Qeveria Shqiptare, synon të përmbushë misionin e UKKO SH.A. për të garantuar furnizim me ujë të qëndrueshëm dhe të sigurt, në sasi të mjaftueshme dhe cilësi të duhur, në përputhje me standartet në fuqi. 

 

Statusi
Përfunduar
Fillimi
Mbarimi
Vlera
31 416 800 lekë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.