Skip to main content

Investime

 

 1. INVESTIME

 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë është shoqëria e vetme në Shqipëri që prej më shumë se 10 vite ka treguar një trend të qëndrueshëm pozitiv të rritjes të performancës financiare dhe manaxhimit operacional. 

 

Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Korçë ishte një nga shoqërite e para ujësjellës-kanalizime në Shqipëri që u përzgjodh nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW për zbatimin e programeve të investimeve madhore në infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimeve prej vitit 2003 deri aktualisht.  Si rrjedhojë

 

 e zbatimit të këtyre programeve është rehabilituar terësisht rrjeti i sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizime dhe së fundmi është vënë në funksion të plotë Impianti i Pastrimit të Ujërave të Përdorura Urbane.  Shoqëria drejtohet nga një grup manaxherial i kualifikuar që ka marre trajnime të vazhdueshme nëpërmjet zbatimit të Programeve të Përforcimit Institucional dhe që ka vënë në operim dhe tashmë në funskionim të plotë priograme&sisteme (database) të manaxhimit të të dhënave bashkëkohore që kanë ndikuar në rritjen e transparencës me të gjithë klientët e shoqërisë. 

 

Shoqëria ka një bashkëpunim të shkëlqyer me Këshillin Mbikqyrës dhe Pushtetin Vendor të Bashkisë Korçë, të cilet kanë përkrahur në cdo kohë nismat e shoqërisë me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj konsumatorëve në zonën e shërbimit.

Investime në sistemin e furnizimit me ujë

   1. Investime – Qev.Gjermane – KfW 24.000.000 €
   2. Objektivi i Projektit – ujë higjenikisht i pastër dhe për 24 orë
 • Objektivat e projektit dhe masat e marra
 1. Reduktimi i rrezikut për shëndetin
 • Zhvillimi dhe mbrojtja e fushës ujëmbajtëse TURAN
 • Shpimi i katër puseve të rinj
 • Ndërtimi i linjave të transmetimit nga puset në stacionin e pompimit

 

 1. Ujë higjenikisht të pastër
 • Rehabilitimi dhe zëvendësimin e rrjetit shërndarës
 • Lidhje të reja klientësh + matësa uji (18’000)
 • Linja të reja transmetimi
 • Ndërtimi i një qendre të marrëdhënieve me konsumatorin ZMK
 • Ndërtimi i një Kompleks Administrativ me standarte bashkëkohore pune

 

 • Situata pas projektit

Ujë higjenikisht i pastër

             Furnizim me ujë për 24 orë

             Reduktimi i rasteve me sëmundshmëri nga uji me 95%

             Uji i faturuar – 80% e prodhimit

 

 

 

Investime për ujrat e përdorura

Investime totale për ujrat e përdorura 36’500’000 EUR

 • Objektivi i projekteve:
    • Rehabilitim të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimeve si dhe ndërtimi I një impjanti të trajtimit të ujrave të përdorura
 • Results of the project:
 • Waste Water Treatment Plant for a perspective year 2030
 • Protection of public health
 • Environmental Protection
 • Comply with 271/91/EEC
Statusi
Përfunduar
Fillimi

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.