Skip to main content

Lajme

Ndryshimi i tarifave te Ujit te Pijshem per abonentet e Ujesjelles Kukes

Njoftojme te gjithe abonentet qe sipas vendimit me nr.382 date 31.08.2022 ''Per miratimin e tarifave te sherbimit te furnizimit me uje dhe largimin e ujerave te ndotura per shoqerine e Uj

Njoftim Punesimi

Programi i GIZ “Shërbime të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime të Orientuara drejt Performancës dhe Konsumatorit”

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve të jashtme të UKK

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a ne kuader te masave te marra per Covid-19 beri te mundur pastrimin dhe dezinfektimin e ambjenteve te jashtme te godines se shoqerise.

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.