Skip to main content

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve të jashtme të UKK

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a ne kuader te masave te marra per Covid-19 beri te mundur pastrimin dhe dezinfektimin e ambjenteve te jashtme te godines se shoqerise.

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.