Skip to main content

Njoftime & Punime në Qytetin Tuaj


Ndotje

Ç'rregullime

Ndërprerje

Kantier Ndërtimi

Kantier Ndërtimi

Nderhyrje ne sistemin e kanalizimeve ne rrugen e tregut

- - Ne bashkepunim me Drejtorine e Sherbimeve qe po bejne te mundur riparimin e rruges se tregut,Ukk sh…

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.