Skip to main content

Qëndrat e Shërbimit dhe Pagesës

Kujdesi ndaj Klientit

Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Lezhë Sh.a

Adresa

Rruga Bajram Curri

Orari

E Hënë - E Premte
08:00 - 16:00

Pikë Pagese

Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Lezhë Sh.a/Arka Lezhë-qytet.

Adresa

Lagja Besëlidhja, ish-ndermarrja komunale, kati I-rë.

Orari

E Hënë - E Premte
08:00 - 16:00

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.