Skip to main content

Akt Normativ Nr. 8, datë 28.12.2023

1.

Si funksionon?

AKT NORMATIV Nr. 8, datë 28.12.2023 Për marrjen e masave urgjente, për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës, për trajtimin e ujërave të Ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larëse

2.

Çfarë nevojitet

Shkarkoni dhe lexoni Aktin normativ nr.8 datë 28.12.2023 Për marrjen e masave urgjente, për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës, për trajtimin e ujërave të Ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larëse.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.