Skip to main content

APLIKIM PËR FATURËN ONLINE

1.

Si funksionon?

Çdo abonent i SH.A UKL-së, qoftë familjar apo biznes, mund ta kontrollojë vetë dhe në kohë reale sasinë e shpenzuar të ujit, por edhe gjendjen e faturës në rrjet. Ujësjellës Kanalizime Lushnje, ka mundësuar tashmë për të gjithë klientët e vet platformën elektronike ku gjithkush mund të verifikojë online faturën e konsumit të ujit për muajin paraardhës si dhe sasinë e ujit të harxhuar në muajin ekzistues.

Për të patur akses në këtë shërbim duhet të bëhet regjistrimi, me një procedurë shumë të thjeshtë. Duke u regjistruar në këtë faqe çdo abonent mund të krijojë një user me një fjalëkalim të veçantë, të cilin duhet ta ruajë që të ketë llogarinë e tij në faqe.

Për më shumë informacion ndiqni udhëzimin ose kontaktoni email : kontakt@ukl.al

 

 

2.

Çfarë nevojitet

1. Mjet Identifikimi (Kartë ID ose Pasaportë)

2. Libreza e abonentit ose Kopje e Faturës së Ujit

3. Nr.Kontakti 

4. Adresa e saktë e banimit

3.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.