Skip to main content

Rregullore Teknike mbi Standardet per Trajtimin e Ujerave te Ndotur per Subjektet qe shkarkojne Ujera te Ndotur, prane ose ne Ujerat Lares

1.

Si funksionon?

Rregullorja Teknike synon percaktimin e standardeve teknike per Trajtimin e Ujerave te Ndotur, ne baze te Aktit Normativ nr. 8, date 28.12.2023 "Per marrjen e masave urgjente per mbrojtjen dhe permiresimin e infrastruktures per trajtimin e ujerave te ndotura qe shkarkohen prane ose ne ujerat lares"

2.

Çfarë nevojitet

Shkarkoni dhe lexoni Rregulloren Teknike për  zbatimin e aktit normativ nr.8, datë 28/12.2023.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.