Skip to main content

Lajme

NJOFTIM PËR PUBLIKIMIN E FITUESIT PËR POZICIONIN “ELEKTROPOMPIST GJYSHAJ”

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republi

NJOFTIM PUBLIKIM FITUESI PËR POZICIONIN “PUNËTOR NJ.O.DIVJAKË"

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republi

NJOFTIM PËR PUBLIKIMIN E REZULTATEVE TË PËRZGJEDHJES PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT PËR POZICIONIN “PUNËTOR NJ.O.DIVJAKË

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Vendimit Nr.2, dt.29.12.20

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT ELEKTROPOMPIST GJYSHAJ

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republik

NJOFTIM PER SHPALLJEN E VENDIT VAKANT MANOVRATOR DEPO 2

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, Ligjit me Nr.7961, dt.12.07.1995, “Kodi i Punës i Republik

KËRKOHET ELEKTROPOMPIST

 

 

NJOFTIM

KËRKOHET DREJTOR TEKNIK

 

 

KËRKOHET ELEKTROPOMPIST

 

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.