Skip to main content

Lajme

KËRKOHET ELEKTROPOMPIST

 

 

NJOFTIM

KËRKOHET DREJTOR TEKNIK

 

 

KËRKOHET ELEKTROPOMPIST

 

 

KËRKOHET ELEKTROPOMPIST

 

 

 

KËRKOHET PUNËTOR KUZ

Kualifikimet

PROJEKTI "PUNE PER KOMUNITETIN"

  • Qeveria Gjermane, përmes GIZ Albania, po aplikon projektin: ‘Punë për Komunitetin’, me suportin e Ujësjellës Kanalizime Lushnje sha, me qëllim për t’i ardhur në ndihmë asaj pjese të pop

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.