Skip to main content

Mënyra si të Paguani

ukl

Të nderuar abonentë !

Faturat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje mund të paguhen pranë :

1. Arkave UKL ( qendër + zyrat qendrore)

2. Postes Shqiptare @ Posta Lushnje

3. Westernunion

4. Easypay

5. AK -INVEST

6. Moneygram

7. Bankave

Ju faleminderit.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.