Skip to main content

Tarifat

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, largimin e ujrave të ndotura apo edhe trajtimin e tyre, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me  konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, ujrave të ndotura (kanalizimeve) dhe ITUN, me tarifat përkatëse. 

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit. 

 

Tarifat aktuale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizime sipas Njësive Administrative, për Sh.a.Ujësjellës Kanalizime Lushnjë:

 

Kategoritë e Klientëve

Lushnjë, Kolonjë, Fier-Shegan, Dushk

 

Bubullime, Allkaj, Krutje, Golem, Ballagat, Hysgjokaj, Karbunarë Poshnje

Tarifë Volumetrike për Furnizimin me Ujë

(Lekë/m)

(Lekë/m)

Klientë Familjarë

62

62

Klientë Publik

130

110

Klientë Privat

140

110

Tarifë Volumetrike për KUN

(Lekë/m)

(Lekë/m)

Klientë Familjarë

17

17

Klientë Publik

21

21

Klientë Privat

24

24

Tarifë Fikse

(Lekë/klient/muaj)

(Lekë/klient/muaj)

Klientë Familjarë

100

100

Klientë Publik

200

100

Klientë Privat

200

100

Për prodhimin e ujit të pijshëm, transmetimin dhe furnizimin me ujë të konsumatorëve, janë të angazhuar punonjësit e shoqërisë sonë, të cilët vlerësohen nëpërmjet kostos së punës. Këto procese në përditshmërinë e tyre, shoqërohen me konsum të energjisë elektrike, materialeve e kimikateve të ndryshme. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, për të zhvilluar aktivitetin e saj ka detyrime kundrejt shtetit për tatime e taksa.

Ofrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë në vazhdimësi, kërkon mirëmbajtje të sistemeve ekzistuese dhe investime të reja për cilësi më të mirë dhe standarde më të larta shërbimi. Të gjithë këta elementë të marrë së bashku, pasqyrojnë atë që quhet kosto e shërbimeve. Këto kosto duhet të rikuperohen nëpërmjet të ardhurave që vijnë nga faturimi i ujit të pijshëm, me tarifat përkatëse.

Kompetencën e miratimit të tarifave të ujit për konsum publik, e ka Enti Rregullator i Ujit.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.