Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Malësi e Madhe, shërbimin e kanalizimeve e ofron vetëm për bashkinë Koplik. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.