Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Mallakastër largimin e ujrave të ndotura e realizon nëpërmjet  një sistemi me rrjedhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej 109 km. Shërbimi I kanalizimeve u ofrohet rreth 8,8 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 1,938 klientë, nga të cilët tërësisht janë në qytet. Në fshat nuk ofrohet fare ky shërbim për mungesë të infrastrukturës.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.