Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Mallakastër shfrytëzon burimet ujore nëntokësore nëpërmjet të cilëve prodhon mesatarisht 492 mijë m3 ujë në vit ndërsa volumin kryesor (për plotësimin e kërkesave për ujë) prej rreth 1 milion m3 ujë në vit, e siguron nëpërmjet blerjes me shumicë. Shoqëria jonë administron 1 sistem me rrjedhje të lirë dhe 12 sisteme me ngritje mekanike. I gjithë volumi i ujit të prodhuar, tërësisht vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Mallakastër administron një rrjet ujësjellësi prej 162 km nga I cili 45 km rrjet kryesor dhe 117 km rrjet shpërndarës. Shoqëria ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për 32,2 mijë banorë dhe ka të regjistruar 5,923 klientë nga të cilët 3,659 klientë janë të paisur me matës konsumi. 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.