Skip to main content

Lajme

2021- Zbatimi i Projektit "Punë në komunitet", Pastrimi i vaskave te ITUN

U krye procesi i largimit dhe pastrimit te vaskave te tharjes se llumit ne Impiantin e Ujrave te Ndotura

2021- Zbatimi i Projektit "Punë në komunitet", Depo Leshnicë

Fillojnë punimet për meremetimin dhe pastrimin e inerteve në depot tona ekzistuese

2021- Zbatimi i Projektit "Punë në komunitet", Depo Udënisht

Meremetimi dhe lyerja e Depos në fshatin Udënisht

Gjëndja e amortizuar e objekteve para dhe pas punimeve 

Lagjia Pole, Udënisht

2021- Zbatimi i Projektit "Punë në komunitet", Zyrat Qëndrore

Kujdesi për fasadën dhe riparimin e infrastrukturës për ambientet e Zyrave Qëndrore të shoqërisë dhe Impiantit të Ujrave të Ndotura

Punojmë për tu përmirësuar

2021- Zbatimi i Projektit "Punë në komunitet", Depo Kabash

Ne po punojmë për pastrimin e zonës dhe ambientit pranë Depos së Kabashit

Në kuadër të projektit C4W , me mbësjtetjen e GIZ të gjithë bashkë për të siguruar shërbimin e duhur

Puna për pastrimin nga mbetjet dhe meremetimin e depove në fshatin Cërrave

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Pogradec nis zbatimin e projektit “ Shërbime të furnizimit me ujë dhe kanalizime te orientuara drejt konsumatorit dhe performancës”, me mbështetjen e GIZ , me qëllim

Njoftim per punesim ne kuader te projektit " Pune ne Komunitet"

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime sh.a Pogradec me mbështetjen e GIZ do të zbatojë projektin me qëllim "Punë në komunitet" në Bashkinë Pogradec,

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.