Skip to main content

Mënyra si të Paguani

1. Pranë degëve tona të shërbimit konsumator

  • Lgj, nr.2, Rr. Rinia
  • Lgj, nr.2, Rr. Reshit Collaku, pranë Credins Bank
  • Lgj, nr.4,Rr. Mitrush Kuteli
  • Bucimas, përballë zyrave të Komunës Bucimas

2. Në të gjitha bankat e nivelit të dytë me titull ekzekutiv, faturën e gjeneruar nga sistemi i pagesave të shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Pogradec

3. Pranë cdo dege të Postës Shqiptare ,

4. AK Invest, Western Union, Raea 

 

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.