Skip to main content

Oraret e Furnizimit

  • Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem ofrohet 24 ore ne dite sipas standarteve rregullores se higjenes per qytetin e Pogradecit dhe Njesia Administrative Bucimas
  • Njesite e tjera furnizohen me orar te reduktuar 

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.