Skip to main content

Uji i Pijshëm

Prodhimi i Ujit të Pijshëm

Sh.a.UK Poliçan shfrytëzon burime ujore nëntokësore, nëpërmjet të cilëve prodhon mesatarisht 554 mijë m3 ujë në vit dhe për plotësimin e kërkesave për ujë, ble me shumicë nga një shoqëri tjetër rreth 8 mijë m3 ujë në vit. Shoqëria jonë administron 2 sisteme me rrjedhje të lirë dhe dhe 2 sisteme me ngritje mekanike. Volumi I ujit të prodhuar, pjesërisht matet dhe pjesërisht vlerësohet.

Rrjeti Shpërndarës

Sh.a.UK Poliçan administron një rrjet ujësjellësi prej 54 km nga I cili 10 km rrjet kryesor dhe 44 km rrjet shpërndarës. Shoqëria ofron shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm për 12,2 mijë banorë dhe ka të regjistruar 2,953 klientë nga të cilët 1,901 klientë janë të paisur me matës konsumi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.