Skip to main content

Ankesa

Nuk jeni të kënaqur me shërbimet tona? Keni ankesa për furnizimin me ujë apo rrjetin e kanalizimeve? Ju lutemi te plotësoni formen më poshtë që të informohemi se çfarë nuk shkon mirë në mënyrë që të ndërhyjmë. Për ne është shumë e rëndësishme që abonenti të jetë i kënaqur. Do ta trajtojmë ankesën tuaj sapo të mundemi dhe do t’ju njoftojmë përkatësisht.
Gjinia
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.