Skip to main content

Këshilla

Kursejeni Ujin, Uji është jetë!

 • 97 % e ujit në të gjithë globin është i kripur.
 • Vetëm 2.7 % e sasisë së përgjithshme të ujit mund të shfrytëzohet për tu pirë.
 • Uji është rregullatori i temperaturës së tokës.
 • Rregullon temperaturën e trupit tonë.
 • Uji është transportuesi i ushqimeve dhe i oksigjenit në qelizat e trupit të njeriut.
 • Uji përbën 66% të organizmit, 75 % të trurit njerëzor dhe 75 % te të gjithë bimësisë së gjallë.
 • Një person mund të jetojë rreth një muaj pa ushqim, por vetëm disa ditë pa ujë.

Përdorimi i ujit në jetën e përditshme!

 • Çdo person përdor mesatarisht 160 litra ujë çdo ditë.
 • Për të bërë punët e mirëmbajtjes së shtëpisë përdoren mesatarisht 3500 litra ujë në javë.
 • Sasia më e madhe e ujit të përdorur është ajo që shkon për tualetin e shtëpisë sonë.

Sa ujë përdorim:

 • 2 litra ujë, sa herë mbushim një çajnik.
 • 25 litra ujë, sa herë të lahemi.
 • 60 litra ujë, sa herë vendosim në punë makinën larëse të rrobave.
 • 5 litra ujë, për të larë pjatat në shtëpi .
 • 10 litra ujë, sa herë shtypim butonin e shkarkimit të tualetit.
 • Një rubinet i cili pikon pikë - pikë, pa i kushtuar askush vëmendje harxhon afërsisht 283 - 387 litra ujë në javë!

Çfarë mund të bëjë secili prej nesh për të ndaluar shpërdorimin e ujit?

 • Të mos lejojmë të rrjedhë ujë pa arësye nga rubineti.
 • Të mos përdorim ujin e pijshëm për të larë veturat.
 • Të mos konsumojmë më shumë ujë sesa kemi nevojë.
 • Të mos përdorim ujin e pijshëm për ndërtimet e shumta në qytetin tonë.
 • Të mos pastrojmë trotuaret me ujë të pijshëm.
 • Të mos harrojmë të mbyllim çezmat kur lajmë dhëmbët.
 • Të mos ujitim çdo ditë lulet.
 • Të paguajmë rregullisht ujin që konsumojmë.
 • Të mos lejojmë ndërhyrjet pa leje në rrjetin e ujit.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.