Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

COVID-19

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka prova që virusi COVID-19 transmetohet nga uji i pijshëm, e po ashtu nuk ka prova që ai transmetohet përmes sistemeve të ujërave të ndotura.
Kur shpërthimi i kësaj sëmundjeje infektive po rrezikon shëndetin e njerëzve, shërbimet e ujësjellës-kanalizimeve luajnë një rol jetik për t’u siguruar qytetarëve funksionimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, duke marrë masat e duhura për parandalimin e transmetimit të virusit COVID-19 nga njeriu tek njeriu.

 

Cilësia e Ujit në kohën e COVID-19

Ju nevojitet një përgjigje?

    Njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga stafi ose specialist te autorizuar nga SH.A UK.Kostot mbulohen nga klienti.

    Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet dhe paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK per veprimet e metejshme.Lidhja e re kryhet nga personeli i autorizuar nga SH.A UK.

    Nese konstatoni se bllokimi eshte brenda prones suaj kontaktoni nje hidraulik privat.Nese bllokimi eshte mbas lidhjes se baneses,njoftoni SH.A UK nepermjet faqes WEB ose paraqituni prane zyres se konsumatorit te SH.A UK.Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose i autorizuar nga SH.A UK.Shpenzimet mbulohen nga SH.A UK.

    Kontrata eshte e lidhur me piken e lidhjes.Per pasoje kontrata nuk mund te transferohet.

    Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin e meparshem.Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te SH.A UK dhe te kryeni procedurat e nevojshme per ndryshimin e emerit te kontrates duke paraqitur dokumentacionin e nevojshem.Ndryshimi kryet vetem kur klienti i ka shlyer te gjitha detyrimet.


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.