Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

Projekti "Pune per Komunitetin"

Vazhdojnë intesivisht punët për përmirësimin e kushteve të shërbimit me furnizimin me ujë dhe kanalizime për popullatën , ndriçimin , pastrimin , sistemimin , zhbllokimin e pusetave të ujërave të…

Projekti "Pune per Komunitetin"

Qeveria Gjermane , përmes GIZ Albania , po aplikon projektin : "Punë për komunitetin" , me suportin e Sh.a Ujësjellës - Kanalizime Delvinë , me qëllim për t'i ardhur në ndihmë asaj pjese të…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.