Skip to main content

Lajme

Njoftim

Qeveria Gjermane, permes GIZ Albania, po aplikon projektin " Pune per komunitetin", me suportin e Sh.A Ujesjelles Kanalizime, me qellim per ti ardhe ne ndihme asaj pjese te popullsise qe u prek me

Open Day - Shkolla "Adem Sheme"

Open Day - Shkolla "Adem Sheme"

Open Day - Shkolla "9 Tetori"

Open Day - Shkolla "9 Tetori" 

Informacion në lidhje me shërbimet e Sh.A UKSR Ksamil

Open Day Two 

Me përfaqësuesit e

Giz

EU Point Bashkia Sarandë

Sh.A UKSR

Njoftim për lidhjen e kontratave , pikëlidhjet

PËR TË GJITHË KONSUMATORËT E UJIT, TË CILËT NUK KANË
LIDHUR KONTRATA, NUK KANË VENDOSUR UJËMATËSAT,
NUK KANË SHLYER DETYRIMET ME UJËSJELLËSIN DHE NUK

Njoftim për pagesën e matësit

Në mbështetje të ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM nr. 1304 dt.

Njoftim për leximin e matësave

TË GJITHË BANORËVETË PALLATIT,

Njoftim për kontratat

NJOFTOHEN TË GJITHË

Njoftim qytetarëve për reformën

Në mbështetje të ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM  nr. 1304 dt.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.