Skip to main content

Informacion në lidhje me shërbimet e Sh.A UKSR Ksamil

Open Day Two 

Me përfaqësuesit e

Giz

EU Point Bashkia Sarandë

Sh.A UKSR

Sollëm sot tek konsumatorët e Ksamilit, më shumë informacion në lidhje me shërbimet e Sh.A UKSR.

"Fushatë Informimi dhe ndërgjegjësimi e Shoqërisë së Ujësjellës Kanalizime Sarandë ndaj Konsumatorëve"

Ne jemi burimi, ju jeni energjia!

Financuar nga:

#GIZ #BE 

Mbështetur nga:

#gizalbania

#MinistriaeInfrastrukturësdheEnergjisë

#ShAUKSr

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.