Skip to main content

Oraret e Furnizimit

        1. Qyteti qendër - kodër

  •     Ora   06.30 - 10.00 
  •     Ora  18:00 - 22:00 

        2. Rruga Nr.5  e sipër

  •     Ora  05:00 - 08:00
  •     Ora  16:00 - 18:30

        3. Turizëm - Kanali Çukës

  •      Ora 12:00 - 18:00 

                     Ksamili.

  •     Ora 06:00 - 10:30 
  •     Ora 19:00 - 24:00 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.